Heeft u een zakelijk conflict? Dan kan mediation uitkomst bieden. Deze vorm van conflictbemiddeling werkt sneller én efficiënter dan een rechtbankprocedure. BrightOrange treedt hierbij op als onafhankelijke bemiddelaar die partijen ondersteund om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In dit artikel vertellen we hoe zakelijke conflicten ontstaan, wanneer mediation deze conflicten kan oplossen en hoe het proces in zijn werk gaat.

Oorzaken van zakelijke conflicten

Een zakelijk conflict kan diverse oorzaken hebben. Binnen BrightOrange hebben we doorgaans te maken met conflicten over de waarde van een onderneming. Veel van deze zakelijke conflicten zijn het gevolg van:

 • Misverstanden
  Misverstanden worden niet uitgesproken, waardoor kleine irritaties zich ophopen. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen deze misverstanden opgelost worden.
 • Interpretatieverschillen
  Partijen kunnen een ander beeld hebben van hetzelfde begrip. Neem nou de winst. Voor de een is dat omzet minus kostprijs, voor de ander het bedrijfsresultaat. En is het voor of na aftrek van belasting? We zien dat een gezamenlijke geaccepteerde definitie voor dit soort begrippen mist. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt duidelijk hoe partijen verschillende termen en zaken interpreteren.
 • Ontbreken van een onderbouwing
  Zakelijke conflicten ontstaan ook als bepaalde beslissingen niet goed worden onderbouwd of uitgelegd. Een goed onderbouwde beslissing wordt beter geaccepteerd dan een niet onderbouwde mededeling.
 • Afwijkende uitgangspunten
  Waardebepaling is geen exacte wetenschap. Oftewel: It’s an art, not a science. De uitkomst, namelijk de waarde, is subjectief en gevoelig voor gehanteerde uitgangspunten. Wanneer deze uitgangspunten niet worden gedeeld is de uitkomst niet te beoordelen. Een goede onderbouwing van de gehanteerde uitgangspunten zorgt voor betere acceptatie van de uitkomst.

Wanner is mediation zinvol bij een zakelijk conflict? 4 voorwaarden

 1. Behoud relatie belangrijker dat juridisch gelijk krijgen
  De partijen moeten het behoud van de relatie belangrijker vinden dan formeel juridisch in het gelijk gesteld worden. Oftewel; de partijen moeten bereid zijn tot het sluiten van een compromis.
 2. De wederzijdse doelstelling om de oplossing in eigen hand te houden
  Beide partijen moeten bereid zijn om samen tot een oplossing te komen, zonder naar een rechter te stappen.
 3. De wetenschap dat een rechterlijke uitspraak het geschil beëindigd, maar het conflict niet oplost
  Wanneer partijen begrijpen dat een rechtelijke uitspraak het geschil wel beëindigd, maar het conflict niet oplost is mediation zinvol. De partijen hebben zo de juiste motivatie om samen in gesprek te gaan.
 4. Nadruk op snelheid en kostenbesparing
  In een mediationproces komen partijen veelal binnen vier sessies tot een passende oplossing. Het proces is zo snel en kostenbesparend.

Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Een belangrijk onderscheid tussen een rechtbankprocedure en mediation is dat deelname aan mediation op vrijwillige basis plaatsvindt. U bent dus niet verplicht om deel te nemen aan mediation. Vrijwillig betekent echter niet dat u vrijblijvend deelneemt. Om dit te benadrukken wordt in de mediationovereenkomst een inspanningsverplichting voor partijen opgenomen. Deze inspanningsverplichting houdt in dat partijen verklaren actief mee te werken aan het vinden van een oplossing.

Deze inspanningsverplichting betekent overigens niet dat partijen ook verplicht zijn om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Iedere partij kan op elk gewenst moment uit de mediation stappen. Ook de mediator kan de mediation beëindigen.

Het eindresultaat is juridisch bindend en afdwingbaar

Tijdens de mediation zijn de partijen vrij om diverse mogelijke oplossingen te onderzoeken. Hierbij kunnen de meest uiteenlopende denkrichtingen worden gevolgd. De geheimhouding die vooraf wordt overeengekomen, zorgt ervoor dat niet schriftelijk vastgestelde afspraken in een latere rechtbankprocedure niet ingebracht mogen worden. De tussentijdse afspraken en deelafspraken gelden namelijk alleen wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn partijen niet gebonden aan die tussentijdse afspraken en deelafspraken.

Het eindresultaat van de mediationprocedure wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend en afdwingbaar. De vaststellingsovereenkomst wordt (veelal) opgesteld door de mediator. Indien gewenst kan de vaststellingsovereenkomst ook door een notaris worden omgezet naar een executoriale titel.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid is noodzakelijk

De vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend en afdwingbaar. De voorwaarde is natuurlijk wel dat degene die deelneemt aan de mediation daartoe bevoegd is. Zo nodig dient dit vooraf geregeld te worden met een volmacht.

Meer informatie of persoonlijk advies?

Onze adviseurs staan klaar om u te helpen bij een zakelijk conflict of andere kwestie. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. U kunt hiervoor ons contactformulier invullen of rechtstreeks contact opnemen met een van onze partners.

Gerelateerde artikelen