Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de mediator samen met de betrokken partijen actief op zoek gaat naar een oplossing voor het conflict. BrightOrange is gespecialiseerd in financiële mediation, waarbij de economische waarde of prijs van een onderneming in het geding is. Dit komt voor bij aandeelhoudersconflicten en echtscheidingen, waarbij de waarde moet worden verdeeld of verrekend.

Bij BrightOrange werken MfN-registermediators. Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Hierbij hebben we onze kwaliteiten en ervaring aangetoond middels verschillende toetsen.

Financiële mediation door BrightOrange

Bij financiële conflicten kan een deskundige van de rechter de opdracht krijgen om een bindend advies te geven over de waarde van een onderneming of aandelenpakket. Hiervoor wordt een onafhankelijk deskundigenonderzoek gestart, dat vaak kostbaar en tijdrovend is.

Daarom hebben we een methode ontwikkeld, waarbij dit deskundigenonderzoek in 75% van de gevallen niet noodzakelijk is. Hierbij combineren we onze waarderingsdeskundigheid met conflictbemiddeling. Onder begeleiding van onze mediator komen de betrokken partijen binnen gemiddeld vier tot zes sessies tot een oplossing. De kosten van zo’n traject zijn veel lager dan bij een rechtelijke procedure. En zeker zo belangrijk: de uitkomst is een beslissing van de partijen en niet van een derde.

Tip: bekijk onze animatievideo voor een verdere uitleg

Hoe ziet een conflictbemiddelingstraject eruit?

We starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, zodat u kunt bepalen of wij de juiste conflictbemiddelaar zijn voor uw situatie. Vervolgens zal onze mediator de betrokken partijen begeleiden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Denk aan de besluitvorming over de waarde van de onderneming, het informeren over de gevolgen daarvan en hulp bij het vinden van passende oplossingen. De bijeenkomsten kunnen zowel op locatie als digitaal plaatsvinden.

Co-mediatior bij andere conflicten

De financiële kant van de zaak is de specialiteit van BrightOrange. Bij veel kwesties speelt er meer dan alleen de waarde van een onderneming. Zeker bij echtscheidingen ontstaat dan de behoefte aan een mediator die ook op andere vlakken bekwaam is. In die situaties geven onze mediators de voorkeur aan een rol als co-mediator. Onze mediators ondersteunen dan het mediationproces dat onder leiding van een andere mediator plaatsvindt.

Forensische mediation voor rechtbanken en gerechtshoven

Zoals hiervoor gemeld geven onze mediators de betrokken partijen altijd de gelegenheid om zelf tot een (deel)oplossing te komen. Als een conflict voor de rechtbank of het gerechtshof komt, werken onze mediators volgens forensische mediation. Dit is een combinatie van conflictbemiddeling en deskundigenonderzoek. Onze mediators zijn enerzijds deskundigen op het gebied van waarderingen en anderzijds ervaren mediators. Vanuit deze kwaliteiten zullen ze de rechter informatie geven om een gerechtelijke beslissing te nemen.

Onze specialisaties

  • Economische waarde: doordat onze mediators kennis hebben van economische waarde en bedrijfswaardering, kunnen zij deze kennis combineren met conflictbemiddeling.
  • Financiële mediation: onze mediator zoekt samen met de betrokken partijen naar een oplossing voor het probleem.
  • Forensische mediation: voor rechtbanken wordt er volgens deze methode gewerkt, waarbij deskundigenonderzoek gecombineerd wordt met conflictbemiddeling
  • Co-mediation: onze mediator ondersteunt het mediationproces dat onder leiding van een andere mediator plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij echtscheidingen.

Lees de ervaringen van onze klanten

Onze specialisaties

Economische waarde

Financiële mediation

Forensische mediation

Co-mediation

Verder lezen over mediation

Contact opnemen met onze partners