Mediation

BrightOrange zorgt voor een

Professionele waardering

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de mediator samen met de betrokken partijen actief naar een oplossing zoekt voor hun probleem. BrightOrange is gespecialiseerd in financial mediation, waarbij economische waarde in het geding is. Dit komt voor bij aandeelhoudersconflicten en echtscheidingen, waarbij de waarde van een onderneming moet worden verdeeld of verrekend.

Forensische mediation

Voor rechtbanken en gerechtshoven werken onze mediators volgens de methode van forensische mediation. Bij deze methode wordt deskundigenonderzoek met mediation gecombineerd. De mediator/deskundige is in ons geval enerzijds deskundig op het gebied van bedrijfswaardering en anderzijds een ervaren mediator. Vanuit die kwaliteit kan hij de rechter met een deskundigenbericht informatie verschaffen om een gerechtelijke beslissing te nemen. Door mediation kan hij partijen echter ook de gelegenheid geven om zelf tot een (deel)oplossing te komen.

Financial mediation

Ook buiten de rechtszaal passen wij financial mediation vaak toe. Bijvoorbeeld bij conflicten tussen aandeelhouders rondom uittreding. De meeste statuten van vennootschappen voorzien in een deskundigenbenoeming bij onenigheid over de waarde van aandelen, maar die trajecten zijn in de praktijk vaak kostbaar en tijdrovend. BrightOrange heeft daarom een methode ontwikkeld, waarbij de specifieke waarderingsdeskundigheid wordt gecombineerd met mediation.

Bij financial mediation komt het er – in het kort – op neer dat partijen de mediator/deskundige de opdracht geven om een bindend advies uit te brengen over de waarde of prijs van een onderneming of aandelenpakket. Deze opdracht wordt echter pas bekrachtigd, nadat mediation tussen partijen onder leiding van de mediator/deskundige is mislukt. Het voordeel van de door ons ontwikkelde methode? Het relatief kostbare en tijdrovende deskundigenonderzoek vindt niet eerder plaats dan dat partijen er onderling écht niet uitkomen. De ervaring laat zien dat een deskundigenonderzoek hierdoor in 75% van de gevallen niet meer noodzakelijk is. Partijen komen dan – begeleid door onze mediators – binnen 4 sessies tot een oplossing.

Onze werkmethode

  • Conflictbemiddeling: Een mediator en de betrokken partijen zoeken gezamenlijk naar een oplossing.
  • Forensische mediation: voor rechtbanken wordt er volgens deze methode gewerkt, waarbij deskundigenonderzoek gecombineerd wordt met mediation.
  • Financiële mediation: wordt toegepast bij bijvoorbeeld een conflict tussen aandeelhouders. Bij financiële mediaton brengt een deskundige een bindend advies uit over de waarde, als mediation geen uitkomst biedt.
  • Economische waarde: Doordat onze mediators kennis hebben van economische waarde en bedrijfswaardering, zijn zij in staat tijdens een traject dit te combineren met mediation.

Diensten BrightOrange

Conflictbemiddeling

Forensische mediation

Financiële mediation

Economische waarde

Onze Partners