Litigation

BrightOrange

Onafhankelijke gerechtelijk deskundigen

De partners van BrightOrange treden regelmatig op als onafhankelijke deskundige, benoemd door de rechtbank of door partijen. Onze partners zijn ingeschreven als gerechtelijk deskundige in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.

Partijdeskundigen

BrightOrange kan partijen bij gerechtelijke procedures ondersteunen, waarbij economische waarde in het geding is. Wij profiteren hierbij van de uitgebreide ervaring die wij hiermee hebben opgedaan in de loop der jaren. We ondersteunen zowel de advocatuur als de fiscale praktijk, waarbij wij vaak worden ingeschakeld om de economische waarde te onderbouwen. Ook bieden wij regelmatig ondersteuning in schadestaatprocedures. De eisen waaraan een deskundigenbericht moet voldoen, bevatten voor ons geen geheimen omdat wij zeer regelmatig optreden als gerechtelijk deskundige. Deze kennis en ervaring zetten wij ook graag in wanneer ons wordt gevraagd om een contra-expertise uit te voeren.

Onze werkmethode

  • Onafhankelijke deskundige: BrightOrange wordt benoemd door de rechtbank om onafhankelijk uitspraak te doen over economische waarde.
  • Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen: Onze partners zijn ingeschreven bij het LRGD.
  • Advocatuur en juridisch: BrightOrange ondersteunt beide praktijken voor het onderbouwen van economische waarde.
  • Contra-expertise: Bij een contra-expertise wordt er een oordeel gevormd over de waardering van een andere partij.

Diensten BrightOrange

Onafhankelijke deskundige

Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen

Advocatuur en juridisch

Contra-expertise

Onze Partners