Waardering bij gerechtelijke procedures

Waardering bij gerechtelijke procedures en conflicten

BrightOrange biedt expertise bij gerechtelijke procedures en conflicten waar economische waarde in het geding is. We zijn deskundigen op het gebied van (bedrijfs)waarderingen en worden vaak ingeschakeld om de economische waarde te onderbouwen. Hierbij treden we op als partijdeskundige, partijadviseur, door de rechtbank benoemde deskundige of rapport reviewer. We lichten de verschillende diensten graag toe.

Door de rechtbank benoemde deskundige

Regelmatig treden wij op als onafhankelijke deskundige, benoemd door de rechtbank. Hierbij brengen we een onafhankelijk, objectief en neutraal rapport uit over de economische waarde. Onze partners Peter Paul Buijsrogge en Leen van Hoogdalem zijn ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.

Partijdeskundige

Als waarderingsspecialist treden wij op als deskundige, waarbij we namens de procespartij een rapport uitbrengen dat gebruikt wordt in een juridische procedure. Dat rapport is altijd objectief en neutraal opgesteld. We ondersteunen zowel de advocatuur als de fiscale praktijk, bij de onderbouwing van economische waarde of schadestaatprocedures. Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van bedrijfswaarderingen kunnen we u zo optimaal van dienst zijn.

Partijadviseur

Als waarderingsspecialist treden we ook op als adviseur. Hierbij brengt onze waarderingsspecialist namens de procespartij een rapport uit dat mogelijk wordt ingebracht in een juridische procedure. Als adviseur verdedigt onze waarderingsspecialist het partijstandpunt. Het rapport of advies kan worden ingebracht in een procedure, maar het kan ook zijn dat de advocaat van de procespartij de adviezen in zijn processtukken verwerkt.

Rapport reviewer

BrightOrange kan ook het waarderingsrapport van een andere specialist reviewen. Hierbij maakt onze deskundige, partijdeskundige of adviseur een analyse van het rapport dat door een andere waardespecialist is opgesteld. Bij deze review toetsen we of het rapport voldoet aan de juiste richtlijnen:

  1. Is de juiste waarderingsmethode gebruikt?
  2. Is de waarderingsmethode op een juiste wijze gebruikt?
  3. Zijn de uitgangspunten voldoende gemotiveerd?

Waarom BrightOrange inschakelen bij gerechtelijke procedures of conflicten?

Onze partners zijn ingeschreven als gerechtelijk deskundige in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen. Als waarderingsspecialist zitten we al jaren midden in het werkveld, waardoor we veel ervaring hebben gedaan in zowel waarderingskwesties als juridische procedures. De eisen waaraan een deskundigenbericht moet voldoen, bevatten voor ons dan ook geen geheimen. In een vrijblijvend adviesgesprek kijken we graag hoe we onze deskundigheid voor u kunnen inzetten.

Lees de ervaringen van onze klanten

Conflictwaardering BrightOrange

Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen

Partijdeskundige

Partijadviseur

Rapport reviewer

Verder lezen

Contact opnemen met onze partners