Website
Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website, bestaat de mogelijkheid, dat na verloop van de tijd de vermelde informatie verouderd of niet (meer) juist is. BrightOrange aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik maken van informatie opgenomen op haar website, daaronder tevens begrepen informatie op websites van derden waarnaar via links op deze website verwezen wordt, als ook schade die kan ontstaan inherent aan het gebruik maken van internet, hieronder mede begrepen schade als gevolg van virussen e.d. Deze disclaimer wordt geacht door u te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website, nadat de homepage is verschenen.

Email
De informatie verzonden in de emailberichten, inclusief de bijlage(n), is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruikmaking door derden van deze informatie en openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan en onrechtmatig. Indien het emailberichten niet voor u bestemd is, verzoeken wij u ons per omgaande van de onjuiste ontvangst/adressering op de hoogte te stellen, eventuele bijlage(n) niet te openen en het bericht met haar bijlage(n) uit uw systeem te wissen. BrightOrange aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright BrightOrange 2019

All rights reserved