58 waardevolle redenen voor Business Valuation

In mei 2015 publiceerde Edward Mendlowitz een artikel voor de National Association of Certified Valuation and Analysis. Mendlowitz is partner bij WithumSmith+Brown in New Jersey en heeft meer dan 40 jaar ervaring als registeraccountant. Daarnaast is hij auteur van 24 boeken en heeft hij honderden artikelen geschreven voor de vakliteratuur en nieuwsbrieven.
Ondernemers worden vaak opgeslokt door de waan van de dag. Ze nemen dagelijks tal van beslissingen zonder bedacht te zijn welke consequenties die beslissingen op de lange termijn kunnen hebben. Door een objectieve waardering te laten maken door een onafhankelijke partij kan onder andere inzicht worden verkregen in hoe anderen het bedrijf waarderen, de positie van de onderneming in de markt en de belangrijkste waardebepalers van het bedrijf, ook wel 'value drivers' genoemd. Wanneer een waardering goed en grondig wordt uitgevoerd, kan het een groot aantal problemen en kansen blootleggen. Dit kan dienen als basis voor het toevoegen van waarde aan het bedrijf op de lange termijn.

De uitkomst van een waardering kan confronterend en onthullend zijn voor de ondernemer. De onderneming is in de regel het belangrijkste bezit van de eigenaar. Het voorziet in het levensonderhoud, biedt onafhankelijkheid, geeft een zekere financiële zekerheid en geldt vaak als pensioen. De onderneming is dan ook meestal meer waard dan hun eigen woning.
In de dagelijkse praktijk van BrightOrange zien we dat de meeste ondernemers pas hun bedrijf laten waarderen op het moment dat ze hun bedrijf of een deel daarvan willen verkopen. Ondanks dat de werkelijke marktwaarde van een bedrijf slechts is te bepalen op het moment dat het bedrijf wordt verkocht aan een onafhankelijke partij (en dan slechts alleen voor dát moment voor dié partij), zijn er tal andere redenen voor het waarderen van een bedrijf. Ook Mendlowitz heeft dit proberen te benadrukken in zijn artikel door de 58 belangrijkste redenen om een bedrijf te laten waarden op te sommen.
Door de praktijkervaring van BrightOrange te combineren met het artikel van Mendlowitz, volgen er maar liefst 58 redenen om een bedrijf te laten waarderen.


Transactiepraktijk
1. Een idee hebben van hoe de markt het bedrijf zou waarderen bij eventuele verkoop.
2. Het maakt het mogelijk een proces in werking te stellen dat het bedrijf verhandelbaar maakt, mocht de eigenaar besluiten tot verkoop of wanneer het bedrijf klaar is voor verkoop.
3. Het analyseren van een aanbod van een partij die geïnteresseerd is in het kopen van het bedrijf.
4. Bij een investering door een nieuwe aandeelhouder kan het worden gebruikt om te berekenen welk percentage van het bedrijf verkocht moet worden.
5. Het vergroot de kans dat anderen straks het bedrijf een hogere waardering gaan geven. Het is uiteindelijk de waardering van anderen die de verkoopprijs bepaalt.
6. Ter voorbereiding op de verkoop van het bedrijf.
7. De waarde van een bedrijf kan gebruikt worden ten behoeve van de aankoop van een ander bedrijf.
8. Voor het doen van een (belastingvrije) fusie met een leverancier of concurrent.
9. Om kosten te alloceren bij een fusie of overname.

Strategisch
10. Het laat zien hoe het bedrijfsresultaat tot stand komt, wat kan aangeven welke strategische richting het best kan worden ingeslagen.
11. Om te gebruiken als strategische planning of als uitgangspunt voor een strategische plan.
12. Het geeft antwoord op de vraag wat de beste optie is: het bedrijf runnen zoals het is, een stap voorwaarts zetten of het bedrijf verkopen.
13. Het geeft inzicht in wat de uitdagingen zijn voor de volgende fase van het bedrijf.
14. Het identificeren van de belangrijkste waardebepalers (value drivers) van de onderneming. De ondernemer kan dan actiever sturen op een hogere verkoopwaarde.
15. Om aan te geven hoe men een strategische waarde kan herkennen, kan maximaliseren, op kan bouwen of kan laten groeien.
16. Om te bepalen of er een (afzonderlijke) waarde is die groter is dan de waarde van de huidige activiteiten, bijvoorbeeld een strategische waarde.

Inzicht in de onderneming
17. Om erachter te komen wat de impact kan zijn van bepaalde gebeurtenissen op de bedrijfsinkomsten, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen.
18. Het geeft inzicht in de functie van de eigenaar binnen het bedrijf en welke taken van de eigenaar gedelegeerd zouden kunnen worden.
19. Om de mindset van de eigenaren van de dagelijkse werkzaamheden om te zetten naar lange termijn doelen en het verhogen van de duurzame waarde.
20. De waarde van het bedrijf kennen.
21. Het laat zien hoe operationele kosten kunnen worden omgezet in investeringen en hoe deze investeringen kunnen worden terugverdiend door een toename in de waarde van het bedrijf.
22. Om een bredere visie te creëren bij de eigenaren.
23. Het plaatst de eigenaar in een positie de waarde van het bedrijf te bepalen in termen van waardecreatie en niet op basis van onmiddellijke winst (of verlies) bij een transactie.
24. Het identificeren van de zwakke punten van het bedrijf, welke de waarde verminderen.
25. Het kan gebruikt worden als periodiek instrument om de manieren waarop waarde wordt gecreëerd binnen het bedrijf te volgen.
26. Om te bepalen of het bedrijf een groeiende, stagnerende of verliesgevende acquisitie is.
27. Om te zien of een onafhankelijke partij verborgen waarden aan het licht kan brengen.

Geschilbeslechting
28. Voor het beslechten van geschillen tussen partners of aandeelhouders.
29. In geval van een verdeling van de activa van een bedrijf, waarbij de één de activa zal ontvangen en de ander een compensatie zal krijgen voor dat deel van de activa.

Fiscaal
30. Ten behoeve van de schenkingsbelasting, waarbij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing is, en het successierecht, bijvoorbeeld bij de eigendomsoverdracht naar een kind of donaties aan goede doelen.
31. Voor de fiscale verslaggeving van het vastgoed.
32. Bij het bepalen van de hoogte van een belastinglatentie voor de omzetting van een vennootschap voor de vennootschapsbelasting naar een vennootschap voor de inkomstenbelasting.
Aandelen
33. Om de aandelen van minderheidsaandeelhouders te bevriezen.
34. Ter beoordeling van de basiswaarde en waardegroei van spookaandelen1 te bepalen.
35. Voor het sluiten en updaten van een buy-sell overeenkomsten2.
36. Om een begunstigde te assisteren bij verkoop van een geërfd aandelenbelang in een bedrijf.

Privé
37. Ten behoeve van de financiële planning van de eigenaar.
38. Om te gebruiken voor de persoonlijke jaarrekening van de eigenaar.
39. Als richtlijn voor het bepalen van het pensioen of buy-out betalingen voor de eigenaar. Het bedrijf is meestal een van de belangrijkste componenten van het pensioen van de eigenaar.
40. Ten behoeve van het opstellen van huwelijkse voorwaarden.
41. Om de activa te waarderen in geval van een echtscheiding.
42. Ten behoeve van het afsluiten van een levensverzekering.

Ontwikkeling van het bedrijf

43. Om als maatstaf te gebruiken teneinde de groei van een onderneming te kunnen meten.
44. Om als maatstaf te gebruiken met kerngetallen en ratio's van vergelijkbare bedrijven (peer group). Op deze manier kan het bedrijf worden vergeleken met zijn concurrenten.
45. Een groter speelveld creëren voor de eigenaar om de resultaten van zijn beslissingen of mogelijke dividenduitkeringen te beoordelen.
46. Het ontdekken van gebieden binnen het bedrijf welke kunnen worden benut voor het laten toenemen van de huidige winst en de groei op lange termijn.

Continuïteit bedrijf
47. Voor de planning van een bedrijfsopvolging.
48. Ter ondersteuning van het realiseren van een beursgang en het kapitaliseren van de waarde van het bedrijf.
49. Om het bedrijf te waarderen ten tijde van een faillissement.

Overig
50. De waarde bepalen ten behoeve van krediet doeleinden.
51. Als richtlijn voor het bepalen van een redelijke compensatie voor de eigenaar van het bedrijf (managementfee).
52. Voor het opzetten of waarderen van compensatie aan werknemers in de vorm van aandelen inclusief aandelen met restricties en aandelenoptieplannen3 (employee stock ownership plan).
53. Het maakt een onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke goodwill.
54. Om economische schade vast te stellen, bijvoorbeeld veroorzaakt door een ongeval of een verloren kasstroom.
55. Om de illusie van de waarde van een bedrijf te begrijpen en de manieren waarop de waarde realiteit kan worden. Zo kan er bijvoorbeeld snel waarde verloren gaan wanneer het bedrijf wordt blootgesteld aan risico's zoals reputatieschade en wet- en regelgeving. Tegelijkertijd geeft het inzicht in welke risico's het bedrijf raken.
56. Het geeft de mogelijkheid om goedkoper financiering aan te trekken, omdat het een prognose geeft voor de toekomstige kasstromen van het bedrijf.
57. Het stelt de ondernemer beter in staat om zijn adviseurs te instrueren en als klankbord te gebruiken.
58. De waarde en waardeverandering van activa bepalen voor GAAP, oftewel voor financiële jaarrekening doeleinden.

Dat er zoveel redenen voor Business Valuation zijn, zorgt ervoor dat onze werkzaamheden verder gaan dan het waarderen van bedrijven op zich. Uiteraard worden de waarderingsrapporten veel gebruikt bij oriëntatie op verkoop, participaties of aandeelhoudersgeschillen. Maar door de aanwezige kennis en ervaring binnen BrightOrange kunnen we onze waarderingsrapporten breed inzetten. Zo is BrightOrange gespecialiseerd in financial mediation en treden de partners vaak op als onafhankelijk deskundige, benoemd door de rechtbank of partijen. Deze procedures worden toegepast als de economische waarde in het geding is of bij aandeelhoudersconflicten, waarbij de waarde van een onderneming moet worden verdeeld of verrekend. Ook buiten de rechtbank wordt financial mediation toegepast, bijvoorbeeld bij conflicten tussen aandeelhouders rondom uittreding.
Verder komt een onderneming op enig moment in de fase dat het aantrekken van extra kapitaal van groot belang is. Dankzij onze marktkennis en opgebouwde ervaring met financieringsaanvragen en –voorstellen, worden wij frequent ingeschakeld om te adviseren en te begeleiden bij het verkrijgen van optimale financiering. Daarnaast kunnen we door middel van 'strategisch klankborden' het bedrijf kritisch tegen het licht houden. Op deze manier is het mogelijk te bepalen of het bedrijf strategisch de juiste weg is ingeslagen en welke strategie het best bij het bedrijf zou passen. Kortom, genoeg redenen voor Business Valuation en genoeg redenen voor BrightOrange.

Myrthe Bouman
BrightOrange

 

1. Spookaandelen (of 'phantom stocks') kennen de begunstigde werknemer een aantal financiële voordelen toe, die beschermd worden op een fictief aandeelhouderschap. Het financiële voordeel wordt berekend op basis van de meerwaarde op de aandelenkoers van de vennootschap of op de grootte van de uitgekeerde dividenden.
2. Overeenkomst waarmee twee partijen die samen in een BV zitten elkaar kunnen dwingen tot verkoop van de aandelen. De partij die het aanbod doet tot koop van de aandelen doet daarmee automatisch het aanbod tot verkoop van zijn aandelen onder dezelfde voorwaarden.
3. Een aandelenoptieplan wordt toegekend aan bepaalde werknemers van een bedrijf. Het geeft het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid van de aandelen te kopen in de onderneming tegen een vooraf vastgestelde prijs.

 

 

Afdrukken

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119

 

 

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119