Beta's AEX 30 april 2014

BrightOrange onderzoekt met grote regelmaat de beta's van de AEX fondsen alsmede de prestaties van deze Nederlandse Index ten opzichte van andere indices. De beta van een aandeel is een kwantitatieve maatstaf die de volatiliteit van het aandeel weergeeft ten opzichte van de volatiliteit van de markt. De beta wordt in de dagelijkse waarderingspraktijk van BrightOrange gebruikt ten behoeve van het onderzoek naar de vermogenskostenvoet. Indien de onderneming die gewaardeerd wordt niet-beursgenoteerd is wordt veelal gebruik gemaakt van een beursgenoteerde peergroup. De beta is één van de parameters in het Capital Asset Pricing Model (CAPM).  

De formule voor de levered beta berekening is als volgt:

Levered1

Waarbij:

rirm

Inputs voor het berekenen van de beta zijn de historische maandelijkse rendementen van het aandeel en de markt van de afgelopen 5 jaar (60-maanden). Vervolgens wordt door middel van regressieanalyses de beta gecalculeerd. Bij de bepaling van de levered beta is rekening gehouden met de bestaande vermogensstructuur van de onderneming. Bij de bepaling van de unlevered beta wordt gecorrigeerd voor de vermogensstructuur van de onderneming, er wordt verondersteld dat de onderneming volledig met eigen vermogen is gefinancierd. De unlevered beta geeft de investeerder derhalve meer inzicht in het systematische risico van de desbetreffende onderneming ten opzichte van de markt. In geval de unlevered beta hoger is dan de levered beta is er sprake van negatieve Net Debt, ofwel excess cash.

Unlevered

Een beta hoger dan 1 betekent dat een aandeel volatieler is dan de markt, een beta lager dan 1 betekent dat een aandeel minder volatiel is dan de markt. Met andere woorden, de beta geeft de gevoeligheid van het aandeel ten opzichte van de bewegingen van de markt weer. De R² geeft in statistiche termen weer welke fractie van de variantie in de waardes van y verklaard wordt door de regressie van y op x. Economisch gezien geeft de R² de mate van het systematisch risico (risico factoren gerelateerd aan de markt) weer. Voorbeeld: in het geval van ASML bedraagt de R² 44%; hetgeen impliceert dat 44% van het risico van ASML systematisch is, de overige 56% is specifiek risico.  


AEX2014-06-02

*N/M: niet meetbaar; te weinig historische data beschibkaar.

 

Onderstaande grafieken geven de valuation multiples van de AEX index, de Eurostoxx 50 en de S&P 500.

PE1                                              EVSALES1

EVEBITDA1                                                EVEBIT1

 

 

Afdrukken

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119

 

 

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119