Mediation

Mediation1Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de mediator samen met de betrokken partijen actief naar een oplossing zoekt voor hun probleem. BrightOrange is gespecialiseerd in financial mediation, waarbij economische waarde in het geding is. Dit komt voor bij aandeelhoudersconflicten en echtscheidingen, waarbij de waarde van een onderneming moet worden verdeeld of verrekend.

Forensische mediation
Voor rechtbanken en gerechtshoven werken onze mediators volgens de methode van forensische mediation. Bij deze methode wordt deskundigenonderzoek met mediation gecombineerd. De mediator/deskundige is in ons geval enerzijds deskundig op het gebied van bedrijfswaardering en anderzijds een ervaren mediator. Vanuit die kwaliteit kan hij de rechter met een deskundigenbericht informatie verschaffen om een gerechtelijke beslissing te nemen. Door mediation kan hij partijen echter ook de gelegenheid geven om zelf tot een (deel)oplossing te komen.

 

Financial mediation
Ook buiten de rechtszaal passen wij financial mediation vaak toe. Bijvoorbeeld bij conflicten tussen aandeelhouders rondom uittreding. De meeste statuten van vennootschappen voorzien in een deskundigenbenoeming bij onenigheid over de waarde van aandelen, maar die trajecten zijn in de praktijk vaak kostbaar en tijdrovend. BrightOrange heeft daarom een methode ontwikkeld, waarbij de specifieke waarderingsdeskundigheid wordt gecombineerd met mediation.

 

Bij financial mediation komt het er – in het kort – op neer dat partijen de mediator/deskundige de opdracht geven om een bindend advies uit te brengen over de waarde of prijs van een onderneming of aandelenpakket. Deze opdracht wordt echter pas bekrachtigd, nadat mediation tussen partijen onder leiding van de mediator/deskundige is mislukt. Het voordeel van de door ons ontwikkelde methode? Het relatief kostbare en tijdrovende deskundigenonderzoek vindt niet eerder plaats dan dat partijen er onderling écht niet uitkomen. De ervaring laat zien dat een deskundigenonderzoek hierdoor in 75% van de gevallen niet meer noodzakelijk is. Partijen komen dan – begeleid door onze mediators – binnen 4 sessies tot een oplossing.

BrightOrange is verbonden aan:
          NMI                    ADR full certified register-mediator              logo ZAM            Forensische mediationvvcp logo                            

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119

 

 

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119