Litigation Support

Litigation Support

Onafhankelijke gerechtelijk deskundigen
De partners van BrightOrange treden regelmatig op als onafhankelijke deskundige, benoemd door de rechtbank of door partijen. Onze partners zijn ingeschreven als gerechtelijk deskundige in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.

Partijdeskundigen
BrightOrange kan partijen bij gerechtelijke procedures ondersteunen, waarbij economische waarde in het geding is. Wij profiteren hierbij van de uitgebreide ervaring die wij hiermee hebben opgedaan in de loop der jaren. We ondersteunen zowel de advocatuur als de fiscale praktijk, waarbij wij vaak worden ingeschakeld om de economische waarde te onderbouwen. Ook bieden wij regelmatig ondersteuning in schadestaatprocedures.

De eisen waaraan een deskundigenbericht moet voldoen, bevatten voor ons geen geheimen omdat wij zeer regelmatig optreden als gerechtelijk deskundige. Deze kennis en ervaring zetten wij ook graag in wanneer ons wordt gevraagd om een contra-expertise uit te voeren.

BrightOrange is verbonden aan:
                                                                                                                 LRGD

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119

 

 

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119