Business Valuation

Business ValuationGelukkig ligt de tijd definitief achter ons dat een professionele waardering nog werd uitgevoerd op de achterkant van een sigarendoos. Vandaag de dag kunnen wij hiervoor gebruikmaken van de nieuwste technieken en geaccrediteerde methodes. BrightOrange heeft daarbij toegang tot internationale databases en valuation resources. Hiermee garanderen wij de kwaliteit van onze waarderingsrapporten. Wij kunnen u hierdoor ook een range aan kwalitatief hoogwaardige oplossingen bieden. Variërend van een quick-scan (waarde-indicatie) tot aan geavanceerde waarderingen op basis van Monte Carlo-simulaties (bijvoorbeeld Real Options). Business valution is én blijft daarmee een essentieel en intrigerend onderdeel van onze dienstverlening. Wij mogen bij elke nieuwe onderneming ook weer graag ontdekken welke 'value drivers' tot waardecreatie leiden.

Toepassing
De waarderingsrapporten die BrightOrange opstelt, worden veel gebruikt bij oriëntatie op verkoop, participaties of aandeelhoudersgeschillen. Daarnaast signaleren wij een groeiende behoefte aan een onafhankelijke, professioneel gefundeerde opinie over economische waarde in claimgevoelige situaties. Denk daarbij aan (fiscale) herstructureringen, pre-pack voorafgaand aan faillissement, maar denk ook zeker aan financiële verslaggeving.

Professionele achtergrond
Een deugdelijke, betrouwbare economische waardering kan alleen tot stand gebracht worden door professionals die hiertoe specifiek zijn opgeleid. Onze partners genoten hiervoor hun opleiding aan toonaangevende universiteiten, waarna zij uitgebreid ervaring opdeden in diverse sectoren en complexe situaties. Zij staan ingeschreven als Register Valuator en houden zich aan de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels (zie www.registervaluator.nl). Aan deze inschrijving is ook de verplichting voor permanente educatie gekoppeld. Onze partners zijn daarnaast als Chartered Valuation Surveyor lid van het Royal Institution of Chartered Surveyors.

 

 

BrightOrange is verbonden aan:

                                                                                                          

                  NIRV                                                                   RICS                                                                                  SWBO

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119

 

 

Vestiging Amsterdam

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
T +31 (0)20 303 1220

Vestiging Houten

Hoofdveste 17
3992 DH Houten
T +31 (0)30 820 1128

Vestiging Zwolle

Dr. Van Lookeren Campagneweg 7
8025 BX Zwolle
T +31 (0)38 744 0119